תוכניות-ופעילויות

תמיכה בנוער במצוקה

פעילות חינוכית למען נוער בסיכון הינה מרכז העשייה המקצועית של ‘עם אחד’.נוער
הצוות המקצועי והמתנדבים במרכז, עוסקים גם בתכניות מניעת אלימות והתנהגויות סיכוניות לסוגיהן וכן בקידום חלופות התנהגותיות נורמטיביות, ערכיות ומקדמות עבור המתבגרים ועבור החברה ככלל.

מטרת התכנית לחזק את החוסן האישי והחברתי של בני הנוער בהתמודדות עם מצבי לחץ ולמנוע התפתחות של תגובות והתנהגויות סיכוניות כהסתגרות, שימוש בחומרים ממכרים ואלימות, תגובות שעלולות להקצין עקב המתח והאיום אותו חווים בני הנוער.התכנית מאפשרת איתור מתבגרים, הזקוקים לסיוע נוסף בשל תגובות החורגות מן הנורמה והענקת תמיכה, ייעוץ והפנייה לטיפול ע”פי הצורך.

ביכולתך לעזור להם!!
לחצו בבקשה כאן לתרומות