תוכניות-ופעילויות

סלי מזון ותלושי מזון

עמותת ‘עם אחד’ פועלת בפריסה ארצית ומאמצת משפחות שנקלעו לחרפת רעב.סלי

החלוקה נעשית באמצעות מתנדבים/ות אשר אורזים, ומחלקים את המזון, באמצעות רשימות המשפחות הנזקקות אשר מופנות אלינו דרך מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. משפחות אלו כוללות בתוכן אמהות חד-הוריות, משפחות קשות יום וניצולי שואה.
חלוקת סלי המזון – או תלושים לרכישת מזון – מספקת למאות משפחות את האפשרות להניח אוכל על שולחן המשפחה. ניתן לעזור בתרומת עלות סל מזון למשפחה לחודשים רגילים ולחודשי החגים. כמו כן, ניתן לעזור בתרומת סלי מזון / סל מזון / חלק מסל מזון ו/או אימוץ משפחה באופן קבוע – בכל סכום שתבחרו.

ביכולתך לעזור להם!!

לחצו בבקשה כאן לתרומה