מסמכי יסוד

שקיפות כספית: דו”ח שנתי לסוף שנת 2021

עם אחד מרכז תמיכה וסיוע מעלה את המאזן הכספי לאתר העמותה כחלק משקיפות כספית כלפי התורמים והמסייעים לפעילות העמותה.

מאזן כספי זה יאפשר לכל תורם ותורמת לראות בדיוק להיכן הולך התרומות – שקיפות כספית זה לפני הכל.

להורדת PDF לחץ כאן