מסמכי יסוד

אישור מוסד ציבורי סעיף 46

להורדת PDF לחץ כאן


סעיף 46 א’ (Tax Relief)
אישור ממס ההכנסה הניתן לארגון ומקנה לתורמים של עם אחד זיכוי ממס על חלק מתרומתם ועד לתקרה מסוימת.
אישור זה מקנה לארגון מעמד של מוסד ציבורי, ומכיר בתרומה של התורם לאותו גוף לצרכיי מס הכנסה. כל אדם התורם תרומה למוסד ציבורי שהוכר לעניין סעיף 46 בסכום העולה על 370 שקל לשנה, זכאי ליהנות מזיכוי מהמס החל על הכנסתו החייבת.