כללי

תורמים לעם אחד

10/05/2017

תודה על תרומתך

עמותת עם אחד מודה לתורם הנדיב עוז קורן על תרומתו למשפחות במצוקה בסלי מזון לראש השנה